Windows verzia programového vybavenia komplexov IMEDIS

 

Užívateľská príručka

 

Programové vybavenie IMEDIS-EXPERT je určené na prácu s prístrojom IMEDIS-EXPERT. Programové vybavenie spolu s prístrojom vytvára prístrojovo-programový komplex IMEDIS-EXPERT.

Programové vybavenie MINI-EXPERT je určené na prácu s prístrojmi MINI-EXPERT-DT so základnými, rozšírenými alebo doplnkovými funkciami, MINI-EXPERT-D a prístrojom medikamentózny SELEKTOR. Programové zabezpečenie spolu so zapojeným prístrojom vytvára prístrojovo-programový komplex MINI-EXPERT.

K obidvom programovým zabezpečeniam môže byť zapojený prístroj MINI-EXPERT –CT pre magnetickú, chromo-, infračervenú a ultrafialovú terapie.

Programové vybavenie je zapísané na disku CD-ROM alebo CD-R a je chránené proti zneužitiu elektronickým kľúčom.

Táto inštrukcia opisuje funkcie a riadenie okien IMEDIS-EXPERT. Možnosti programového vybavenia MINI-EXPERT sú takmer úplne totožné s IMEDIS-EXPERT, ale niektoré sú v ňom nedostupné (napr.okno biorezonančnej terapie) a niektoré okná sa odlišujú. Takisto Vaša verzia programového vybavenia môže mať viac funkcií a možností ako je opísané v tejto príručke – na informácie o nich použite odkaz stlačením klávesy F1. Na inštalačnom disku môžu byť doplňujúce inštrukcie na nastavenie a pripojenie prístroja a programového vybavenia..

Požiadavky na PC

Počítač triedy IBM PC AT s charakteristikami:

Operačný systém:

Ruská verzia Windows 98SE/ME/2000/XP. Pracovná schopnosť s nelicenzovaným programom nie je garantovaná

Procesor:

Pentium 200MHz a viac

Grafická karta:

1024x768 HighColor alebo TrueColor

Operačná pamäť:

128Mbyte

Harddisk:

100Mbyte pre uloženie dát

Porty:

Pre prístroje pripájané k portu USB –USB port pre každý prístroj (môžeme použiť USB rozbočovač). Pre prístroje pripájané k COM portu – jeden voľný COM port na pripojenie prístroja; ak tento port chýba, je možné pripojenie k USB portu s použitím prechodky.

USB port pre pripojenie USB kľúča. Na zakázku je možné získať kľúč pre LPT port.

Vstup CD-ROM

 

Možnosti programového vybavenia

Programové vybavenie (softvér) prístrojovo-programového komplexu IMEDIS-EXPERT je určené na zápis, uloženie , spracovanie a prehľadné zobrazenie nameraných údajov z prístroja IMEDIS-EXPERT (ak je daný doplnkové rozhranie modulu), získaných v procese merania podľa R.Volla na biologicky aktívnych bodoch (BAB) a biologicky aktívnych zón  (BAZ) počas medikamentózneho testovania podľa R.Volla, diagnostikou VRT a pri segmentárnej expresnej diagnostiky, biorezonančnej, elektropunktúrnej a rezonančno-frekvenčnej terapie. Okrem toho môže slúžiť  zdrojom obšírnej informácie.

Programové vybavenie IMEDIS-EXPERT je nutné pre fungovanie prístroja IMEDIS-EXPERT.

Programové vybavenie IMEDIS-EXPERT umožňuje:

- Vytvoriť kartotéku pacientov, v ktorej sú uložené údaje vrátane meraní pri každej návšeteve.

- Ukladať namerané údaje meraní podľa R.Volla na biologicky aktívnych bodoch (BAB) a biologicky aktívnych zónach (BAZ) v automatickom alebo ručnom režime.

- Ukladať namerané údaje automatickej expresnej segmentárnej diagnostiky

- Zobrazovať a vytlačiť prvotné merané údaje a výsledky ich spracovania vo forme grafov a schém

- Na základe automatickej analýzy meraných údajov zistiť najviac pravdepodobne poškodené orgány a sústavy organizmu a najpravdepodobnejšie ochorenia

- Vyberať preparáty na testovanie a terapiu pomocou podsystému repertorizácie zahŕňajúcej informáciu a možnosti všetkých programov „Provízor“ , ktoré vytvárala firma IMEDIS skôr.

-Vyberať parametre a riadenie sústavou elektropunktúrnej terapie podľa R.Volla pomocou informačného systému elektropunktúrnej terapie

- Riadiť vnútorný medikamentózny selektor preparátu

- Riadiť sústavu biorezonančnej terapie