IMEDIS BRT-A

Prístroj „Imedis-BRT-A“ je určený na vykonanie endogénnej biorezonančnej terapie metódou firmy „Imedis“, ktorá je originálnou metódou a nemá vo svete obdobu.
Liečebné pôsobenie sa vykonáva na základe spracovania a normalizácie vlastných elektromagnetických vĺn organizmu pacienta v súlade s koncepciou meridianového a systémového prístupu, a ako dôsledok tohto pôsobenia obnovenie funkcionálneho stavu (homeostáza) organizmu pacienta.
Terapia sa vykonáva pomocou elektromagnetických vĺn v rozsahu ot 10 do 500 000 Hz, vlastné samému pacientovi, ktoré sú zosnímané z povrchu jeho pokožky, špeciálne sa spracujú a znova sa vracajú do organizmu pacienta.
Prístroj ma zabudované režimy automatického prepínania ručných, nožných a čelových elektród pre vykonanie horizontálnej, vertikálnej, diagonálnej a kruhovej endogénnej biorezonančnej terapie s možnosťou výberu modulácie a postupnosti prepínania frekvenčných spektier, zodpovedajúcim akupunktúrnym meridiánom.
Kvôli predĺženiu terapeutického efektu existuje možnosť vytvoriť individuálny biorezonančný preparát.

Pomocou prístroja je možnosť prenosu liečebných vlastností preparátov.
Prístroj sa dodáva so sadou ručných, nožných, čelových elektród a spojovacích káblov.
Napájanie prístroja sa vykonáva buď z akumulátora napätím 8 – 9 V, alebo zo siete 220 V adaptérom a zároveň nabíjaním akumulátora.
Prístroj sa predáva iba vyškoleným osobám pre elektropunktúrnu diagnostiku a biorezonančnú terapiu.
Prístroj ma povolenie na použitie a sériovú výrobu komisiou pre novú lekársku techniku Ministerstva zdravotníctva a sociálneho rozvoja RF, licencovaný a certifikovaný v Ruskej federácii a Európskej únii.